Ασφαλιστικά Ταμεία

eopyy

Το Κέντρο Αποκατάστασης είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και με τα οποία συνεργαζόμαστε. όπως είναι ΕΟΠΥΥ (Ο.Π.Α.Δ., Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Τ.Υ.Δ.Ε., Ι.Κ.Α., ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ κ.λπ.) όπως επίσης συνεργάζεται με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ασθενών.

Για την συνταγογράφηση Αποκατάστασης με Εξωτερική Νοσηλεία μέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χρειάζονται:

 • 1. Βιβλιάριο Θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 • 2. Ιατρική γνωμάτευση από Νοσοκομειακό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός συνεδριών, η συχνότητα πραγματοποίησης αυτών καθώς και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.
 • 3. Παραπεμπτικό* συνεδριών που εκδίδεται ηλεκτρονικά και στο οποίο πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ασφαλισμένου και του Θεράποντος Ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ Βιβλιαρίου Ασθενείας, κλπ), η πάθηση για την οποία προτείνονται οι θεραπείες και ο αριθμός των συνεδριών. Η συνταγογράφηση για ΚΑΑ βρίσκεται στον κωδικό ΓΕΝΙΚΑ του συστήματος e-diagnosis.gr "ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" και μπορούν να γραφτούν μέχρι 60 ή 80 Συνεδρίες, ανάλογα την πάθηση.

 

Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της Αποθεραπείας - Αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας της νόσου και το είδος της θεραπείας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) το χρόνο για παθήσεις μέσου σταδίου και τις 80 (ογδόντα) για αυτές του προχωρημένου σταδίου. ΦΕΚ 332/30.12.2002. Επίσης η διάρκεια συνολικά δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δύο έτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπεμπτικά αυτά χρειάζονται θεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα ελέγχει αν έχει γίνει η αναγραφή των θεραπειών στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Η θεώρηση του παραπεμπτικού πρέπει να γίνεται εντός 10ημέρου από την αναγραφή του και η έναρξη εκτέλεσής του εντός μηνός από τη θεώρηση του Ελεγκτή.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ) ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Οι παθήσεις οι οποίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν την Εξωτερική (Ανοιχτή) νοσηλεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (μέσου και προχωρημένου σταδίου) ανάλογα με τη βαρύτητα τους.

Παθήσεις Μέσου Σταδίου ( καλύπτονται 60 συνεδρίες το χρόνο και για δύο χρόνια):

 • Παθήσεις Εξωπυραμιδικού Συστήματος
 • Μυοπάθειες – Μυασθένειες
 • Νόσοι του Περιφερικού Κινητικού Νευρώνα (πολιομυελίτιδα κ.λ.π.)
 • Ορθοπεδικές παθήσεις στο μετεγχειρητικό στάδιο, αφού προηγηθεί φυσικοθεραπεία η οποία δεν κρίνεται αποτελεσματική για την αποκατάστασή τους
 • Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, μόνον σε περίπτωση λειτουργικής έκπτωσης των αρθρώσεων και μυϊκών ομάδων
 • Μη ειδικές ρευματοπάθειες (σ. Reiter, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα κ.λ.π.)
 • Αλγονευροδυστροφίες (RSD – συμπαθητική αντανακλαστική δυστροφία κ.λ.π.)

 

Παθήσεις Προχωρημένου Σταδίου ( καλύπτονται 80 συνεδρίες το χρόνο και για δύο χρόνια):

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
 • Εγκεφαλική παράλυση (παιδιά και ενήλικες)
 • Παραπληγία
 • Τετραπληγία
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Πολυριζονευρίτιδα (σ. Guillain Barre κ.λ.π.)
 • Εκφυλιστικές παθήσεις ΚΝΣ (οικογενής σπαστική τετραπληγία, περονιαία μυϊκή ατροφία, κληρονομική παρεγκεφαλιδική αταξία).