Ιατρείο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Το Κέντρο μας διευθύνεται από ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Οι Φυσίατροι, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΕΕΦΙΑπ, είναι Ιατροί που είναι ειδικευμένοι στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, μια ανεξάρτητη ειδικότητα της Ιατρικής, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών που οι λειτουργικές τους ικανότητες, δηλαδή οι δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, έχουν προσωρινά ή μόνιμα διαταραχθεί.

Ο Φυσίατρος-Ιατρός Αποκατάστασης προΐσταται μιας ομάδας θεραπευτών όπου μετέχουν φυσιοθεραπευτές – κινησιοθεραπευτές – εργοθεραπευτές – λογοθεραπευτές-ψυχολόγοι – νοσηλευτές Αποκατάστασης – τεχνίτες κατασκευαστές ορθώσεων και προθέσεων κ.α.

Εκτός από αυτήν την βασική στελέχωση, σε παρά πολλές περιπτώσεις απαιτείται μια διεπιστημονική συνεργασία με πολλές άλλες Ιατρικές ειδικότητες, όπως Νευροχειρουργική – Νευρολογική – Ορθοπαιδική – Παθολογική – Καρδιολογική – Ψυχιατρική – Ουρολογική και άλλες, ανάλογα με τα προβλήματα του ασθενούς.

Στη Φυσιατρική εξέταση περιλαμβάνετε:

 • Ιατρική αξιολόγηση για τον καθορισμό της υποκείμενης διάγνωσης.
 • Αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας και της δυνατότητας να μεταβληθεί.
 • Αξιολόγηση της δραστηριότητας και συμμετοχής καθώς και των συναφών παραγόντων.
 • Σχεδιασμό ενός προγράμματος αποκατάστασης.
 • Γνώση, εμπειρία και εφαρμογή ιατρικών θεραπειών και θεραπειών με φυσικά μέσα.
 • Εκτίμηση και μέτρηση του αποτελέσματος.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών.
 • Πρόγνωση της πάθησης/κατάστασης και των αποτελεσμάτων αποκατάστασης.
 • Γνώση της τεχνολογίας της αποκατάστασης.
 • Γνώση της «δυναμικής της ομάδας» και διοικητικές ικανότητες.
 • Διδακτικές ικανότητες.
 • Γνώση του κοινωνικού συστήματος και της νομοθεσίας που αφορά την αναπηρία.
 • Γνώση σύνταξης Ιατρικής Έκθεσης που καταγράφει την προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία.

 

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης.